กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วสำหรับ Stack Overflow Developer Survey
ที่ต้องมีในทุก ๆ ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว
ผลจากการสำรวจได้ออกมาเช่นกัน มาจากนักพัฒนากว่า 90,000 คนทั่วโลก
มาดูสิ่งที่น่าสนใจหันนิดหน่อย

เริ่มที่ภาษาโปรแกรมกัน

ภาษา JavaScript ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 7
ภาษา Python คือภาษาที่ร้อนแรงที่สุด
ภาษา Rust คือภาษาที่นักพัฒนาชอบหรือรักมากที่สุด

ภาษาที่ใช้กันเยอะ ๆ ก็ยังคงเดิมคือ
JavaScript, Python, Java, C#, PHP, C/C++, Ruby และ Go ตามลำดับ

ภาษาที่ต้องการคนมาก ๆ สุด คือ
Python, JavaScript, Go, Kotlin, Rust, C++ และ Java ตามลำดับ

ไปดูฝั่ง database พบว่าใช้สาย opensource เป็นหลักคือ
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MariaDB, Redis และ Elasticsearch
ซึ่งมีทั้ง RDBMS และ NoSQL เพื่อใช้งานตาม usecase ต่าง ๆ นั่นเอง
ส่วนฝั่ง commercial ก็มี MS SQL Server และ Oracle เป็นต้น

ผลการสำรวจพบว่ามากกว่า 50% นั้น เริ่มเขียน code ตั้งแต่อายุ 16 ปี

ที่สำคัญกว่านั้นคือ
เมื่อมีปัญหาแล้วมักจะเข้ามาหาวิธีการแก้ไขจาก Stack Overflow ประจำ
ช่วยลดเวลาหารแก้ไขปัญหาไปได้ 30-90 นาทีต่อสัปดาห์
ดังนั้นถ้า Stack Overflow ล่มไปนี่
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มีประมาณ 60% ที่เข้า Stack Overflow อย่างน้อยวันละครั้ง

นักพัฒนาส่วนใหญ่มองว่า เรื่องของการเขียน Unit test และ Code review
เป็นเรื่องปกติที่พึงกระทำ
เพราะว่ามันคือหนึ่งในแนวปฏิบัติที่จะช่วยทำให้การพัฒนาระบบงานสำเร็จ

ปัญหาหลัก ๆ เรื่อง productivity ของนักพัฒนายังไม่แต่เรื่องเดิม ๆ คือ

  • มีสิ่งรบกวนหรือพวกงานแทรก
  • การประชุม
  • งานที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนา
  • คนไม่พอกับงาน
  • ขาดการสนับสนุนจากฝ่าย management
  • เครื่องมือไม่ดีพอ
  • ปัญหาการเมืองในบริษัท

มาคำถามเกี่ยวกับการนำ Blockchain มาใช้งานในองค์กร

พบว่ากว่า 80% ยังไม่นำมาใช้งาน
จากรายงานพบว่า
นักพัฒนาที่มาจากประเทศอินเดีย จะตอบว่าองค์กรนำ Blockchain มาใช้มากที่สุด

ในมุมมองของนักพัฒนาส่วนใหญ่
มองว่า Blockchain นั้นมีประโยชน์มากในหลาย ๆ domain
ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินและแลกเปลี่ยนเท่านั้น

คำถามที่น่าคิดมาก ๆ คือ โครงสร้างการทำงานของนักพัฒนาในแต่ละองค์ว่าเป็นอย่างไร ?

ประมาณ 30% บอกว่าทำงานไม่ได้มี schedule ที่ชัดเจน
เพราะว่าต้องทำงานที่มันสำคัญหรือด่วนมาก ๆ ก่อนเสมอ
และมีเพียง 20% เท่านั้นที่มีการวางแผนงานและคนทำงานแต่ละส่วนทำงานกันอย่างใกล้ชิด

Reference Websites