ในปี 2017 นี้ทาง Stackoverflow ได้จัดทำผลการสำรวจจาก developer ทั้งหลาย
ปีนี้มีจำนวนมากกว่า 64,000 คนจากทั่วโลก
แน่นอนว่ามีจำนวนเยอะกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา
โดยผลการสำรวจได้ผลออกมาดังนี้

Developer ที่ทำแบบสำรวจมาจากไหนกันบ้าง ?

โดยส่วนใหญ่จะเป็น Web Developer มากถึง 72.6%

เมื่อลงไปดูในรายละเอียดพบว่า
ถ้าเป็น Web developer จะมี Full stack developer 63%
ถ้าเป็น Mobile developer จะมี Android และ iOS พอ ๆ กัน
ที่น่าสนใจคือเพศชายมีมากกว่า 88%

ส่วนภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมยังเป็น JavaScript, SQL, Java, C#, Python, PHP และ C/C++

โดยที่ JavaScript ยังคงครองที่หนึ่งมาถึง 5 ปีซ้อน
ส่วน framework ก็หนีไม่พ้น Node.js, Angular, .Net Core และ React

มาดู Database ที่ได้รับความนิยมยังคงเป็น MySQL

ตามมาด้วย SQL Server, SQLite, PostgreSQL, MongoDB และ Oracle

ส่วน Platform ที่ใช้งานสำหรับการพัฒนา หลัก ๆ ยังเป็น Windows

ตามมาด้วย Linux, Android, AWS, MacOS, iOS และ Raspberry Pi

มาดูว่า developer ชอบ ไม่ชอบ หรือเกลียดภาษาโปรแกรมอะไรกันบ้าง ?

เริ่มต้นด้วยภาษาที่ developer เกลียดมาก ๆ คือ VB นั่นเอง !!
รองลงมาก็พวก VBA, CoffeeScript, VB.Net, Matlab และ Objective-C ตามลำดับ

ส่วนภาษาที่ชอบมาก ๆ คือ Rust, Smalltalk, TypeScript, Swift, Go, Python, Elixir, C#, Scala และ Clojure

แต่ส่วนที่น่าสนใจกว่าคือ ภาษาโปรแกรมที่มีความต้องการมาก ๆ คือ Python
ตามมาด้วย JavaScript, Go, C++, Java, TypeScript และ C#
นั่นคือมุมมองของงานที่เกิดขึ้น

มาดูส่วน Framework/Library กันบ้าง ?

เกลียดสุด ๆ คือ Codova, Xamarin, Hadoop, Angular, Firebase, Spark
ชอบสุด ๆ คือ React, Node.js, .Net Core, Spark, Firebase
ส่วนสิ่งที่ต้องการคนมีความรู้ความสามารถมาก ๆ คือ Node.js, Angular, React และ .Net Core
มันแปลก ๆ ดีนะ !!

มาดูส่วน Database กันบ้าง ?

เกลียดสุด ๆ คือ Oracle, SQLite, MySQL, Cassandra, SQL Server
ชอบสุด ๆ คือ Redis, PostgreSQL, MongoDB และ SQL Server
ส่วนสิ่งที่ต้องการคนมีความรู้ความสามารถมาก ๆ คือ MongoDB, PosgreSQL และ Redis

มาดูฝั่ง Platform กันบ้าง ?

เกลียดสุด ๆ คือ SharePoint, Salesforce, WordPress
ชอบสุด ๆ คือ Linux, Serverless, AWS, Raspberry Pi, Mac OS
ส่วนสิ่งที่ต้องการคนมีความรู้ความสามารถมาก ๆ คือ Android, AWS, Raspberry Pi และ iOS
นี่มันมี Mobile และ Cloud จริง ๆ

สิ่งที่ชอบอีกอย่างคือ รูปแสดงความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีต่าง ๆ

ช่วยทำให้เห็นภาพรวมเยอะเลย

Developer ทำการ check in code บ่อยไหม ?

กว่า 50% บอกว่าหลายครั้งต่อวันนะ

ในการประเมินผลการทำงานของ Developer ควรใช้อะไรดี ?

กว่า 70% บอกว่าต้องใช้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสิ

ปิดท้ายด้วย Development Practice กันดีกว่า

เรื่องที่ 1 รูปแบบในการพัฒนาหลัก ๆ คือ Agile, Scrum, Pairing และ Kanban 

เรื่องที่ 2 Version Control หลัก ๆ คือ Git, Subversion, Team foundation server
ที่เหลือคือไม่ใช้ !!

เรื่องที่ 3 การใช้งาน Tab กับ Space พบว่า Tab ชนะนะ

เรื่องที่ 4 แล้วสภาวะแวดล้อมแบบไหนเหมาะกับการเขียน code
พบว่าอันดับหนึ่งคือ เปิดเพลงบ้างเถอะนะ ขอร้อง
รองลงมาคือ ขอห้องเงียบ ๆ !!

ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Developer Survey 2017