นั่งฟัง Live เรื่อง Generic ใน Go 2 จาก DEVdose นั้น
มีสิ่งหนึ่งที่คนสนใจต้องทำคือ

ขั้นตอนการติดตั้งจาก source code

ลองทดลองศึกษาและใช้งานกันดูครับ
เพราะว่า proposal ตัวนี้ได้รับการ approve ไปแล้วด้วย