ในการออกแบบ RESTFul API นั้น
ชื่อและรูปแบบของการตั้งชื่อมันสำคัญมาก ๆ
จากคำถามใน StackOverflow ก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าใช้รูปแบบของชื่ออย่างไร

เช่น 

  • Camel case
  • Pascal case
  • Snake case
  • Kebub

ว่าจะแบ่งหรือคั่นคำในชื่อ ทำอย่างไร เช่น

  • Hypen หรือ ( – )
  • Underscore  หรือ ( _ )
  • ใช้ตามรูปแบบของการตั้งชื่อเลย

จากคำถามนี้มีคนตอบน่าสนใจเยอะเลย

ทั้งในแง่ของรูปแบบที่ดี ทั้งในแง่ของ SEO
ทั้งในแง่ของความง่ายในการพัฒนา
ทั้งจากหนังสือต่าง ๆ ที่แนะนำ

ถ้าดูจาก URI ของ StackOverflow จะใช้

  • อักษรตัวเล็กทั้งหมด
  • คั่นด้วย Hypen

โดยส่วนตัวผมจะใช้  Snake case เป็นหลักเลย
เพื่อน ๆ นักพัฒนาและออกแบบใช้อะไรบ้างครับ
อย่าบอกนะว่า ใช้คนอื่น !!