ทาง Vercel ส่ง email มาแจ้งว่า
ระบบสนับสนุนระบบที่พัฒนาด้วย Python 3.12 และ Rail แล้ว
ตามจริงก็สนับสนุน version ก่อน ๆ มาแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ (ตอนนี้ต้องใช้จริง ๆ แล้ว)
จึงลองทำการสร้างงระบบงานง่าย ๆ และ deploy ดูหน่อย
โดยระบบงานพัฒนาด้วยภาษา Python
กับ Web app ด้วย Flask 3
มาเริ่มกันเลย

เริ่มด้วยสร้าง project แบบปกติ
สร้าง requirements.txt ใส่ library Flask 3.0 เข้ามา

จากนั้นทำการสร้างไฟล์ vercel.json เพื่อทำการ config route ของระบบงาน
เพื่อให้มายังไฟล์ /api/index.py ดังนี้

จากนั้นก็ push code และจะทำการ auto deploy ดังรูป

จากนี้ก็สามารถ deploy ระบบใช้งานแบบง่าย ๆ ได้แล้ว