เพิ่งเห็นว่า Google Cloud Platform นั้นมี feature ใหม่ชื่อว่า Cloud Function
ทำให้เราสามารถ deploy Function ที่พัฒนาด้วย Node.js
นั่นคือเราสามารถพัฒนาระบบงานด้วยภาษา Javascript
ที่สำคัญเราไม่ต้องสนใจเรื่อง server
ที่สำคัญเราไม่ต้องสนใจเรื่องการขยายระบบเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้น
เนื่องจาก Google Cloud Platform จัดการให้ (BaaS => Backend-as-a-Service)

ดังนั้นเรามาลอง deploy Function ที่พัฒนาด้วย Node.js กันดู
นี่มัน Function-as-a-Service (FaaS) ชัด ๆ

ขั้นตอนที่ 1 ทำการติดตั้ง Google Cloud SDK ก่อน

ทดสอบการติดตั้งด้วยคำสั่ง

$gcloud --version

ซึ่งผมใช้งาน version 151.0.1

ถ้าใครยังไม่ใช้แนะนำให้เปิด gcloud beta component ด้วยดังนี้

$gcloud components install beta

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง function ชื่อว่า helloWorld ด้วยภาษา Node.js

เขียน code ง่าย ๆ ดังนี้

อย่าลืมทดสอบก่อนนะ ว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเปิดใช้งาน Function Cloud ผ่าน Google Cloud Console ก่อน

ขั้นตอนที่ 4 ทำการสร้าง Storage โดยสร้าง bucket ชื่อว่า hello_up1

เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บ code นั้นเอง

ขั้นตอนที่ 5 ทำการ deploy Function ที่เราต้องการ

$gcloud config set project up1scala
$gsutil mb -p up1scala gs://hello_up1 
$gcloud beta functions deploy helloWorld --stage-bucket hello_up1 --trigger-http

ได้ผลการทำงานดังนี้

คำอธิบาย

  • project id ชื่อว่า up1scala
  • ชื่อ bucket ของ storage ชื่อว่า hello_up1
  • ชื่อ function คือ helloWorld

จะใช้เวลาการ deploy ประมาณ 2 นาที
สามารถเข้าไปดูรายชื่อ function ที่สร้างได้ดังรูป

ผลที่ได้คือ url ของ funtion ที่เรา deploy ไปนั่นเอง
สามารถเข้าใช้งานได้เลย
แสดงดังรูป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง Function-as-a-Service อย่างง่ายบน Google Cloud Platform ได้แล้ว