ช่วงนี้มีงานที่ต้องส่งให้ลูกค้าลองใช้งาน
แต่ไม่อยากลงทุนอะไรมาก
เลยคิดถึงเพื่อนเก่าอย่าง Heroku
พบว่าสามารถ deploy ระบบในรูปแบบ container ได้เลย
(น่าจะมีนานแล้ว แต่ผมไม่สนใจ)
ทำให้ deploy ระบบงานง่ายเลย
เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาอะไรเลย
มีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจากการสร้าง Project ของเรามาก่อน

แน่นอนว่าต้องมี Dockerfile สำหรับใช้ในการสร้าง Docker image
ยกตัวอย่าง ระบบที่พัฒนาด้วย .Net Core 3.1

เมื่อเราทำการทดสอบบนเครื่องเราเรียบร้อยแล้ว
ทั้งการสร้าง Docker image และสร้าง container ขึ้น
ก็ทำการ deploy ไปยัง Heroku กัน

ขั้นตอนแรกในการ deploy ไปยัง Heroku

ทำการ login และ container login
เพื่อ deploy แบบ container
จากนั้นทำการสร้าง project ดังนี้

ต่อมาทำการ push ระบบงานเข้าไปยัง Heroku

ซึ่งจะทำการ build Docker image จาก Dockerfile
และจะ push Docker image ไปยัง Heroku registry server ดังนี้

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็ release เลยดังนี้

และทดลองใช้งานได้เลย แต่อาจจะรอนิดหน่อยนะ เพราะว่าผมใช้ของฟรี

เพียงเท่านี้ก็ deploy ได้แล้ว ง่ายมาก ๆ