ใน timelineใน Twitter ของ Deno
ทำการแนะนำ library เกี่ยวกับการทดสอบชื่อว่า Orange
จะมี decoration ให้ใช้งานง่ายขึ้น (ยังไม่มี code/test coverage เช่นเดิม)
น่าจะช่วยทำให้การทดสอบง่ายขึ้นกว่า Deno testing แบบเดิม
มาลองใช้งานกันดู

Software requirements

  • Deno 1.1.2
  • Orange 0.0.1

เริ่มต้นต้องทำการสร้างไฟล์ tsconfig.json สำหรับ Orange

ส่วนการเขียน test script สามารถใช้งาน Orange แบบง่าย ๆ ได้เลย

มี decoration @Test ให้ใช้งาน ซึ่งมี option หรือ attribute ดังนี้

  • Name คือ ชื่อ test case
  • Description คือ รายละเอียดของ test case
  • Ignore test

ซึ่งจะมีตัวอย่างการเขียนดังนี้

การ run ก็ใช้ deno test เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ security ที่ต้องเปิดเพิ่มเติม

แสดงผลการทดสอบดังนี้

ลองใช้งานกันดูครับ
น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทดสอบระบบที่พัฒนาด้วย Deno