ก่อนหน้านี้ Deno นั้นจะสนับสนุนเพียง HTTP 1 เท่านั้น
ซึ่งพัฒนาอยู่ใน package std/http นั่นเอง
ใน Deno 1.9 นั้นทำการเพิ่ม HTTP 2 เข้ามา
แต่การไปแก้ไขหรือเพิ่มใน package std/http ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
จึงทำการพัฒนาใหม่เป็น native มาใน Deno เลย
โดยใช้งาน Hyper เป็น fast HTTP implementation พัฒนาด้วยภาษา Rust นั่นเอง
ผลที่ได้คือ ทำงานเร็วขึ้น 48%

ตัวอย่าง code

จากนั้นทำการ run และดูผล
ซึ่งยังต้องใส่ flag –unstable ด้วย ดังนี้

จาก blog ของ Deno ก็ได้วัด performance มาให้ดู

ลองทำการ Download มาใช้งานกันดูครับ