วันนี้ทำการ upgrade Deno 1.4 มาใช้งาน
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ
ในส่วนของการพัฒนาและทดสอบดังนี้

  • สนับสนุน Web Standard WebSocket API
  • เพิ่มการ watch เมื่อ code เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทดสอบด้วย (development mode) ($deno run –watch)
  • เพิ่ม code coverage เข้ามา แต่ยัง unstable โดยผลที่ได้อยู่ในรูปแบบไฟล์ json และ lcov ($deno test –coverage)
  • ใช้ CSS ใน console.log ได้แล้ว แจ่มมาก ๆ

มาทำการ upgrade Deno กันครับ

ชอบมาก ๆ กับ CSS ใน console.log

a screenshot of running `deno run https://deno.land/posts/v1.4/rainbow.js`, which prints a rainbow with Deno 1.4 written on it to the console
Tags: