มีงานต้องแก้ไขนิดหน่อย ซึ่งความต้องการเป็นเรื่องของ Rule-based
สำหรับตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้
จากเดิมที่เก้บข้อมูลไว้ใน database และนำมาเปรียบเทียบใน code เยอะเลย
ยกตัวอย่างเช่น if-else if- else
แต่เมื่อไปอ่านเอกสารของ C# ก็พบว่า มันสามารถทำแบบนี้ได้เลย

น่าจะพอแก้ไขปัญหาที่เจอ ด้วยการเขียน code ง่าย ๆ
ลดความซับซ้อนไปได้เยอะเลย
แต่ต้องทำการเตรียม input ให้อยู่ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมหน่อย
ขอให้สนุกกับการ coding ครับ