วันนี้ว่าง ๆ เจอเครื่องมือชื่อว่า DataHelix
ใช้สำหรับ generate หรือสร้างข้อมูลขึ้นมาแบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ
โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเขียน configuration หรือ profile
เพื่อกำหนดรูปแบบข้อมูลทั้งชื่อ ชนิด และขนาด
จนไปถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้เลย

จากนั้นทำการ run ผ่าน command line ของ DataHelix
เพื่อกำหนดจำนวนข้อมูลที่ต้องสร้าง
ผลการทำงานจะได้ข้อมูลในรูปแบบของ CSV (Comma-Separated Value)

ตัวอย่างของ configuration 

จากนั้นทำการ run คำสั่งของ DataHelix
ได้ข้อมูลในรูปแบบ CSV ดังนี้

เพียงเท่านี้เราก็สามารถ generate ข้อมูล
ในรูปแบบและจำนวนที่เราต้องการใช้งานได้แล้ว ลองใช้งานกันดูครับ