ก่อนหน้านี้ในการดู image และ container
หรือการจัดการเรื่องต่าง ๆ กับ Docker Desktop
น่าจะใช้งานทั้งผ่าน command line และ User Interface
ซึ่ง User Interface นั้นก็คือ Kitematic

แต่ใน Docker Desktop 2.2.0 นั้นได้ปล่อย Dashboard ออกมา
แน่นอนว่าถูกยัดเข้าในเลย ไม่ต้องไป download แยกอีกแล้ว
ซึ่งมาแทนที่เลย 
ดังนั้นมาดูกันว่ามีความสามารถอะไรบ้าง ?

ดูใน menu ของ Docker Desktop จะเห็นเลย

ความสามารถก็เช่นเดียวกับ Kitematic
คือสามารถจัดการ container ต่าง ๆได้เลย
ทั้ง restart, stop และ delete
แถมดู container ต่าง ๆ แยกตามแต่ละกลุ่ม
หรือจาก docker compose ได้เลย
สะดวกใช้ได้เลย แสดงดังรูป

ในแต่ละ container ก็สามารถเข้าไปดู log, inspect และ stat ได้ดังรูป

ง่ายดีนะครับ ลองใช้กันดู

Tags: