จากหนังสือ Productivity Ninja นั้น อ่านไปเจอหัวข้อ D is for Decision
สำหรับเรื่องของการจัดการ Email
ว่าอะไรมีความสำคัญอย่างไร เพื่อลงมือทำ
ซึ่งน่าสนใจดี จึงทำการบันทึกไว้อ่านนิดหน่อย

โดยที่ D นั้นจะมาจากได้หลายคำ ประกอบไปด้วย

  • Delete it คือ ลบทิ้งไป
  • Do it now คือ การลงมือทำทันที ถ้าไม่เกิน 2 นาที หรือทำแบบอัตโนมัติไป
  • Do it later คือ ไว้มาทำทีหลัง
  • Decide คือ ยังไม่ต้องลงมือทำตอนนี้ อาจจะทำหรือใช้อ้างอิงในอนาคต หรือ ไม่ต้องทำ แต่เพียงคอยตาม track progress ของงานเท่านั้น
  • Delegate คือ โยนงานไปให้คนอื่นทำ ดังนั้น forward ไปเลย
  • Defer the decision คือ เอาไว้ช่วงท้ายของการลงมือทำ เช่นอาจจะบันทึกลง calendar ไว้

โดยสิ่งที่ควรทำคือ การตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับ email แต่ละฉบับ
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับเรื่องอื่น ๆ ได้เช่นกัน