วันนี้อ่านบทความ Cypress vs Selenium vs Playwright vs Puppeteer speed comparison
ทำการเปรียบเทียบความเร็วของการทดสอบของเครื่องมือแต่ละตัว
ประกอบไปด้วย

เป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบแบบ End-to-End ผ่าน web browser

การทดสอบจะมีทั้ง scenario แบบสั้นและยาว

ได้ผลการทดสอบดังรูป

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า

  • Puppeteer และ Playwright นั้นมีความเร็วในการทดสอบสูงมาก ๆ ยิ่ง scenario สั้น ๆ ยิ่งเร็วมาก ๆ
  • สำหรับการทดสอบแบบ scenario ยาว ๆ นั้น จะเห็นว่าความเร็วไม่ต่างกันมาก แถมความเร็วจะมาเทียบเท่าตัวที่ช้า ๆ อีกด้วย
  • ตัวที่ช้ามาก ๆ คือ cypress นั่นก็เพราะว่า startup time นั่นเอง เนื่องจาก cypress มีมากกว่า end-to-end testing แต่ยังมีความสามารถอื่น ๆ ให้ใช้งาน ทำให้การ start ช้า แต่เมื่อทดสอบแบบยาว ๆ ก็จะไม่ช้ามาก
  • ส่วน Selenium ก็อยู่กลาง ๆ ไม่ช้าเกินไป ไม่เร็วมากนัก ตาม style ของมัน

ไปดู Code ของการทดสอบครั้งนี้ได้ที่ GitHub

ไม่ว่าเครื่องมือจะเป็นอย่างไร

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากกระบวนการคิดก่อนว่า
เรากำลังจะทำอะไรส่วนเรื่องของเครื่องมือ
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะเรียนรู้มากกว่า 1 ตัว
เพื่อให้เรามีวัตถุดิบในการเลือกและใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้น
ในงานหนึ่ง ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้เพียงเครื่องมือเดียวเท่านั้น

Choose right tool for the right job
แต่ถ้าคุณมีความรู้เพียงตัวเดียวละ คุณจะมีทางเลือกได้หรือ ?