ว่าง ๆ มาดูกันว่า เราจะทำการ export user flow ที่ record จาก Chrome Recorder
มาอยู่ในรูปแบบของ Cypress เพื่อใช้ทดสอบระบบงานต่อไป
โดยสามารถใช้งานผ่าน Cypress Recorder Extension ใน Google Chrome
หรือจะติดตั้งผ่าน NPM/NPX ได้เช่นกัน

ลองใช้งานกันดูหน่อย
โดยทำการทดสอบweb google นี่แหละ
จะได้ผลดังรูป

จากนั้นทำการ copy มาใช้งานได้เลย

ถือว่าเป็นตัวช่วยให้เขียนได้ง่ายขึ้น
ถึงแม้จะยังไม่มี feature มากนักก็ตาม

ตัวอย่างการใช้งานเพิ่มเติม

ส่วน Puppeteer ก็มี Replay ให้ใช้งานเช่นกัน