เพิ่งเห็นว่ามี RK-Boot สำหรับการสร้าง project/service
จาก template ในรูปแบบของ YAML
โดย code ที่ได้มานั้นเป็นภาษา Go
ช่วยทำให้เราสร้าง project ขึ้นมาได้ง่ายและ repeat ได้อีกด้วย
ดังนั้นจึงลองใช้งานกันหน่อย

ขั้นตอนที่ 1 เลือก template ที่ต้องการ

และมี plugins เพิ่มได้อีกด้วย
ผลที่ได้มาคือไฟล์ YAML
หลังจากนั้นทำการ create จะได้ code ของ project มีหน้าตาเป็นดังนี้

ประกอบไปด้วย

  • Code ภาษา Go และมี dependency ตามที่เราเลือก
  • Makefile
  • มี Swagger มาให้เลย อันนี้ดีงาม
  • ไฟล์ boot.yaml คือ config หลักของ project ที่สร้างด้วย RK-Boot เช่นใช้ dependency อะไร เปิดความสามารถต่าง ๆ หรือไม่ ทั้ง swagger, prometheus และ middleware ต่าง ๆ

จากนั้นลองทำการ build/start ตัว project กัน

ลองใช้งาน Swagger สำหรับดู API Specification กันหน่อย

ดู metric ในรูปแบบของ Prometheus ได้

ส่วน code ในไฟล์ main.go ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานของ project
ซึ่งเราสามารถพัฒนาต่อได้เลย
น่าจะเป็นเครื่องมือให้เราทำ POC ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น