วันนี้ทำการแบ่งปันเรื่อง Contract testing และทำการ implement ด้วย Pact
โดยสิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ
การแปลง Pact file หรือ Contract file ที่ถูกสร้างออกมานั้น
ให้ไปอยู่ในรูปแบบของ Postman Collection
เพื่อนำไปใช้ทดสอบในระดับ Integration และ End-to-End ต่อไป

ตอนแรกคิดว่าจะลองทำเอง
เพราะว่าเพียงทำการ parse file แล้วไปสร้าง Postman collecction เท่านั้น
แต่ลองไปดูก็มีคนทำ project ชื่อว่า Postman Pact หรือ pmpact
จากนั้นก็ทำการแปลงได้เลย
แต่ก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากนัก
อาจจะต้องมาเขียนเพิ่มหรือไปร่วม contribute เพิ่มเติมได้

ผลการแปลงเป็นดังรูป