คำที่น่าจะได้ยินบ่อยๆ ต่อจากเรื่อง Continuous Integration
ก็คือ Continuous Delivery และ Continuous Deployment
โดยตัวย่อที่ใช้เรียกคือ CD
มักจะเกิดคำถามขึ้นมาเสมอว่า มันแตกต่างกันอย่างไร ?
ทำไมต้องใช้ชื่อแตกต่างกันด้วยล่ะ ?
ดังนั้นมาดูกันว่าแต่ละ คำคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

จากที่ลองไปค้นหาข้อมูลก็พบว่ามีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน 2 ที่หลัก โดยสรุปได้ใจความดังนี้

Continuous Deployment
ในทุกๆ ขั้นตอนจนถึงการ deployment ขึ้น production จะทำแบบอัตโนมัติทั้งหมด

Continuous Delivery
การงานต่างๆ ใน deployment pipeline นั้น
จะเริ่มต้นทำงานตั้งแต่การ compile, build ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบต่างๆ เช่น Acceptance test เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด
ส่วนในขั้นตอนการ deployment ขึ้น production นั้น
จะต้องได้รับการอนุมัติหรือการตัดสินใจกันก่อนจากทาง Business
ซึ่งเป็นการทำงานแบบ manual นั่นเอง หรืออาจจะเป็น One Click Deploy ก็ได้

ดังนั้นในแต่ละองค์กรจะใช้คำไหน ก็แล้วแต่ความต้องการก็แล้วกันนะ แต่ต้องใช้ให้ถูกนะ อย่าสับสนล่ะ

แต่จุดหมายปลายทางยังเหมือนกัน ก็คือส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า นั่นเอง

แสดง pipeline การทำงานระหว่างทั้งสองคำ จาก blog.crisp.se ดังรูป

Screen Shot 2557-07-18 at 8.42.38 PM

 

ยิ่งลองไปดู timeline ของแนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา ก็ยิ่งทำให้เห็นว่ามีความเป็นมาอย่างไร ดังรูป

Screen Shot 2557-07-18 at 12.37.01 AM

แล้วพบกันใน course CI & CD with Jenkins ที่สำนัก SPRINT3R  ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับ