เนื่องจากลองสร้าง project กับ Spring Native (beta version)
ผ่าน Spring Initializr
โดยการทำงานจะใช้ buildpack และ GraalVM นั่นเอง
ซึ่งใช้เวลาในการ build นานใช้ได้
ยิ่งครั้งแรกจะ download และ build นานมาก ๆ

แต่สิ่งที่ตกใจมากคือ วันที่ของการสร้าง Container Image
ที่บอกว่าสร้างเมื่อ 41 ปีที่แล้ว !!

พอไปอ่านเอกสารทั้งจาก buildpack, ko และ jib
พบว่ามันคือ Reproducible Builds นั่นเอง
เป็นแนวทางในการออกแบบ
เพื่อทำให้มั่นใจว่า การ build แต่ละครั้งจะได้ผลเหมือนเดิมเสมอ
แต่มีข้อเสียคือ zero timestamp สำหรับ layer ต่าง ๆ
หรือดูเพิ่มเติมได้จาก Reproducible Builds Project