วันนี้เห็นว่าทาง Clubhouse นั้นเขียน blog เรื่อง Welcoming More Voices
อธิบายของการเติบโตของการใช้งานที่สูงมาก ๆ
ซึ่งทำให้ตรงปรับปรุงระบบให้รองรับได้มากขึ้น


ไม่ว่าจะเป็น Android app
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง accessibility และ localization
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ ranking และการค้นหา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่ม server เพื่อรองรับการใช้งาน
ซึ่งหลาย ๆ คนน่าจะเจอ error message แบบนี้

แน่นอนว่า ยังเปิดรับ Engineering เพิ่มอีกด้วย
ตำแหน่งที่น่าสนใจคือ Backend Engineer
โดยในคำอธิบายของตำแหน่งมีรายชื่อของ technology ต่าง ๆ ขึ้นมา
ซึ่งคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่ Clubhouse ใช้มั้ง ? ดังนี้

  • Deploy ระบบบน AWS
  • Python
  • PostgreSQL
  • Redis

ในเชิงการพัฒนานั้นจะเน้นเรื่อง

  • Clean code และ Efficient code
  • เขียน Unit test
  • Scaling system
  • เพิ่มเติมในเรื่องของ data pipeline และระบบ recommendation

ใครรู้อะไรเพิ่มเติม เอามาแบ่งปันกันได้ครับ