วันนี้ลองไปดูการเชื่อมต่อจาก Google Cloud Run ไปดึงข้อมูล
ใน Google Sheets ผ่าน Google Sheets API ได้เลย 
พบว่ามันทำง่ายดี เพียงแค่ share เอกสาร
ให้กับ email ของ Google account ที่ใช้งาน Cloud Run
จากนั้นก็เขียน code เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน
รวมทั้ง deploy บน Cloud Run ได้เลย
สรุปขั้นตอนไว้ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 สร้าง Google Sheets ขึ้นมา

ยกตัวอย่างเช่น

เอกสารที่สร้างขึ้นมาจะมี ID ให้ ยกตัวอย่างเช่น
“https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxx

ดังนั้น ID ของเอกสารนี้คือ  xxxxxxx
จะเอาไว้ใช้ใน code ที่จะเขียนต่อไป

จากนั้นทำการ shared เอกสารนี้ไปยัง email ที่ใช้งาน Google Service ของเรา
ให้เพียงแค่ดูได้ก็พอ ไม่ต้องทำการ share แบบ public 

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเขียน code ด้วยภาษาที่ชอบที่ชอบ

ต้องการสร้าง RESTFul API ไปดึงข้อมูลในวันที่ต้องการจากขั้นตอนที่ 1
ผ่าน Google Sheets API
พัฒนาด้วย Node.js

ขั้นตอนที่ 3 ทำการ deploy ไปยัง Google Cloud Run

แน่นอนว่าต้องสร้าง Dockerfile ไว้ก่อน

จากนั้นทำการ deploy ผ่าน gcloud CLI ดังนี้

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็เรียกใช้งานผ่าน endpoint ของ Google Cloud Run ได้เลย

เพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาข้อมูลจาก Google Spreadsheets มาใช้งานได้แล้ว

และอย่าลืมไปเปิด Google Sheets API ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะใช้งานไม่ได้