เนื่องจากเพิ่งผ่านการ review code มากว่า 41 project
ก็ได้เห็นรูปแบบของ code ที่น่าสนใจหลาย ๆ อย่าง
ทั้งเรื่องความซับซ้อน
ทั้งเรื่องของ indent
ทั้งเรื่องของการ hard code
ทั้งเรื่องของการ comment
ทั้งเรื่องการ debug code
ทั้งเรื่องของการตั้งชื่อ
ทั้งเรื่องของ code ที่ไม่ใช้งานหรือมีมากเกินความจำเป็น

จึงทำการสรุปไว้ใน slide นิดหน่อย

คำถามที่น่าสนใจคือ
เรารู้หรือไม่ว่า code เหล่านี้มันไม่ดี ?
เรารู้หรือไม่ว่า code เหล่านี้มันไม่ดีอย่างไร ?

ถ้าเราสามารถตอบได้
คำถามที่จะตามมาคือ จะทำการแก้ไขได้อย่างไรบ้าง ?
เพื่อทำให้ code มันดีขึ้น

ดังนั้นช่วงวันหยุดลองมา review code เพื่อทำการปรับปรุงต่อไปครับ
การเขียน code มันสนุกนะ