หลังจากที่ใช้งาน Fastlane snapshot แล้ว
เกิดคำถามว่า เราสามารถเปลี่ยน Status Bar ของ Emulator ได้หรือไม่ ?
เช่น
ไม่อยากเห็นคำว่า Carrier
อยากเปลี่ยนเวลา

แสดงดังรูป

เมื่อลองค้นหาพบว่า

วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ เอามาแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขรูป !!
กับอีกหนึ่งวิธีการคือ
มีคนใจดีทำ library ชื่อว่า SimulatorStatusMagic มาให้
โดยทำการแก้ไข status bar ในขณะ runtime
ดังนั้นลองนำมาใช้งานกันดีกว่า

1. ติดตั้งผ่าน Cocoapods

จากนั้นก็ทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง

$pod install

2. เริ่มเขียน code ในส่วนของ UITest กันดีกว่า

สิ่งที่ต้องการประกอบไปด้วย

  • แก้ไขคำว่า Carrier เป็น Somkiat
  • ไม่แสดง WIFI
  • เปลี่ยนเวลาเป็น 15:00

สามารถเขียน code ได้ดังนี้

คำอธิบาย

  • ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ใน method setUp() ซึ่งจะถูกเรียกก่อนจะทำการทดสอบในแต่ละ test case
  • โดยใน method setUp() จะทำการแก้ไข Status bar ตามที่ต้องการ
  • ทำการแก้ไขค่าของ Status bar กลับคืนสู่สภาวะเดิม

จากนั้นทำการ run fastlane ด้วยคำสั่ง

$fastlane snapshot
/code]

แสดงผลการทำงานดังรูป

ตัวอย่างของ source code อยู่ที่ Github::Up1:Demo Fastlane Snapshot
ขอให้สนุกกับการเขียน code ครับ

Reference Websites
https://medium.com/@juli1quere/a-perfect-status-bar-on-screenshots-with-fastlane-84a94a350b2a#.73x0p3unx