เพิ่งเห็นว่าทาง AWS ได้ปล่อย CDK8S (Cloud Development Kit for Kubernetes)
version 0.21.0 ออกมา
ซึ่งเป็น framework ที่พัฒนาจาก AWS Lab
แน่นอนว่าเป็น open source

ช่วยทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา TypeScript และ Python
(น่าจะเพิ่มในอนาคต)
เพื่อ deploy ระบบงานบน Kubernetes cluster ได้เลย
ทำให้เราไม่ต้องไปเขียนไฟล์ YAML สำหรับการ deploy ใด ๆ
เพราะว่า CDK8S จะทำการสร้างให้เองจาก code ได้เลย

เพื่อความเข้าใจมาลองใช้งานดีกว่า

ขั้นตอนที่ 1 ทำการติดตั้ง และ สร้าง project ด้วย CDK8S

ขั้นตอนที่ 2 เขียน code เพื่อทำการ deploy ระบบงานบน Kubernetes cluster

โดยทำการเขียน code ในไฟล์ main.ts

สิ่งที่ต้องการคือ ทำการ Deploy nginx ซึ่งต้องการ resources 2 ตัวคือ

  1. Deployment
  2. Service

สามารถเขียน code ได้ดังนี้

จากนั้นทำการ build จะได้ไฟล์ yaml ใน folder /dist

ตัวอย่างของไฟล์ที่ได้จากการ build

ขั้นตอนที่ 3 ทำการ deploy บน Kubernetes

ใช้ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มา deploy นั่นเอง

ผลการทำงานเป็นดังรูป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเขียน code
สำหรับการ deploy ระบบงานบน Kubernetes cluster ได้เลย
น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนา
ที่สำคัญ สามารถเขียน test ได้อีกนะเออ
ขอให้สนุกกับการ coding ครับ