Architecture Archive

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day มีหลาย ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงทำการบันทึกสิ่งที่น่าสนใจไว้ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ทำความรู้จักกับ Loki คือ log system จาก Grafana Labs

Loki คืออะไรคำจำกัดความสั้น ๆ คือ เหมือนกับ Prometheus แต่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล log ความสามารถที่น่าสนใจคือ Horizontal scale High availability Log aggregation ออกแบบมาเพื่อให้จัดการได้ง่าย รวมทั้งเรื่องประหยัดค่าใช้จ่าย หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read More…

ใช้งาน Google Cloud Trace สำหรับจัดการ Distributed tracing

เพิ่งเห็นว่าใน Google Cloud นั้นมีบริการที่ชื่อว่า Cloud Trace สำหรับการจัดการเรื่องของ distributed tracing ให้ใช้งานแบบง่าย ๆ ดูการทำงานในส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงการหาคอขวดของระบบงานอีกด้วย ที่สำคัญสามารถสร้างกฏในการตรวจสอบปัญหาแบบอัตโนมัติให้อีกด้วย

Read More…

เพิ่งรู้ว่า Cloud Run ไปดึงข้อมูลจาก Google Spreadsheets ได้แบบง่าย ๆ

วันนี้ลองไปดูการเชื่อมต่อจาก Google Cloud Run ไปดึงข้อมูลใน Google Sheets ผ่าน Google Sheets API ได้เลย  พบว่ามันทำง่ายดี เพียงแค่ share เอกสารให้กับ email ของ Google account ที่ใช้งาน Cloud Run จากนั้นก็เขียน code เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน รวมทั้ง deploy บน Cloud Run ได้เลย สรุปขั้นตอนไว้ดังนี้

Read More…

สวัสดี OpenResty กับลองเขียนภาษา Lua ใช้งาน Redis

ไปอ่าน Slide เรื่อง Scripting Nginx with Lua Introducing OpenRestly พบว่าน่าสนใจมาก ๆ แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็เลยลองหัดทำดูบ้าง โดยสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ประกอบไปด้วย OpenResty ต้องติดตั้งอะไรและ config อะไรให้ทำงานได้บ้าง ลองเขียนภาษา Lua ดูนิดหน่อย เชื่อมต่อกับ Redis ที่เป็น Key-value database เพราะว่าใช้งานอยู่แล้ว ลองทำการทดสอบสิ่งที่พัฒนาขึ้นมา

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Caching data หรือข้อมูลชั่วคราว

วันนี้อ่านบทความเรื่อง Everything you need to know about Caching — System Design อธิบายเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ caching หรือข้อมูลชั่วคราว ว่าคืออะไร มีการใช้งานใน use case หรือในกรณีอะไรบ้าง รวมทั้ง strategy และ policy การใช้งาน caching ว่าเป็นอย่างไร ผมคิดว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักพัฒนาจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุป Live การพัฒนาระบบ เราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า

จาก Live กับหนึ่งในทีมพัฒนาของระบบเราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า ที่เปิดให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ดังนั้นจึงทำการสรุปสั้น ๆ ไว้หน่อย

Read More…

บันทึกการนั่งเฝ้าดู เราไม่ทิ้งกัน.com

บันทึกการนั่งเฝ้าดูระบบ เราไม่ทิ้งกัน.comซึ่งบอกไว้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม เวลา 18.00 น.ผมก็เฝ้ารอดูระบบเลยว่าจะเอาอยู่ไหม ?เรื่อง IT เราสนใจอยู่แล้วมาดูกันเป็น timeline กันเลย

Read More…

มาดูการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของ Istio 1.5 กัน

วันนี้ได้รับ email เรื่องเกี่ยวกับ Architecture จาก InfoQ  ทำการสรุปสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไปของ Istio 1.5 ซึ่งเปลี่ยนจากแนวคิดที่แบ่งเป็น component ย่อย ๆ ใน control plane ตามแนวทาง Microservices มาเป็น component เดียว หรือ Monolithic นั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจคือ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง มาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

Read More…

รูปว่าด้วยเรื่อง Loose coupling แต่ว่า …

เจอรูปที่น่าสนใจว่า เราให้ความสำคัญกับคำว่า Loose coupling มากจนเกินไปทำให้เกิดระบบแยกกันมาก ๆ ทำการเกิด communication และ relationship กันเยอะไปยิ่งกว่านั้นกลายเป็น dependency ที่เหนียวแน่นมาก ๆ (แยกกัน แต่ตอนทำงานดันติดกันมาก)สุดท้ายก็กลายเป็นระบบที่ Complicate หรือซับซ้อนจนเอาไม่อยู่กันอยู่หรือเปล่านะ

Read More…