ทาง O’reilly ได้ปล่อยหนังสือแบบฟรี ๆ ชื่อว่า What is SRE ?
ซึ่งย่อมาจาก Site Reliability Engineering
เป็นอีกเรื่องที่สำคัญของระบบงานในปัจจุบัน
เพื่อช่วยทำให้ระบบงานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ SRE ที่แตกต่างกัน
ดังนั้นเป้าหมายในหนังสือนี้คือ
ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ SRE ที่ตรงกัน
เพื่อช่วยให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไป Download กันได้เลยครับ