ทางทีมพัฒนา Robot Framework เพิ่งปล่อง version 3.2 RC 1 ออกมา
สิ่งที่น่าสนใจคือ Backwards incompatible
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

เรื่องที่ 1 ไม่สนับสนุนการเขียน script ในรูปแบบ HTML และ TSV

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง test data parser
ซึ่งสนับสนุนเฉพาะรูปแบบ plain text เท่านั้น
แต่ถ้าใครเขียนในรูปแบบ TSV แล้ว compatibility กับ plain text ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่

เรื่องที่ 2 นามสกุลไฟล์ สนับสนุน *.robot โดย default

ส่วนนามสกุลไฟล์อื่น ๆ เช่น *.txt, *.tsv หรือ *.rst
สามารถใช้ได้แต่ต้องเพิ่ม parameter –extension ในการ run คำสั่ง $robot

เรื่องที่ 3 การเขียน FOR loop ถ้าใครใช้งานรูปแบบเดิม จะ deprecated ใน version 3.3

เรื่องที่ 4 การใช้งาน variable ในชื่อ Test case  เปลี่ยนแปลง

เรื่องที่ 5 ชื่อต่าง ๆ แต่ละ section จะเข้มงวดมากขึ้น

นั่นคือทุก ๆ  space มีความหมายมากยิ่งขึ้น (ปกติก็มากอยู่แล้ว)
ช่วยให้การพัฒนาตัว test data parser ง่ายขึ้นนั่นเอง
ยกตัวอย่างที่ไม่สนับสนุนคือ TestCase, TestSetup