ช่วงนี้เห็นการตั้งคำถามในกลุ่มต่าง ๆ
มักจะตั้งคำถามแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลย
บางครั้งเหมือนไม่ได้แสดงการแก้ไขปัญหาอะไรให้เห็น
ซึ่งผลที่ตามมาคือ
ผู้ตั้งคำถามอาจจะไม่ได้คำตอบหรือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาเลยก็ได้เ
พราะว่า ก็ไม่มีใครรู้ว่า ปัญหาจริง ๆ คืออะไร
ดังนั้นจึงขอแนะนำวิธีการตั้งคำถามแบบง่าย ๆ ไว้นิดหน่อย

เริ่มต้นจากคำถามที่ไม่ชัดเจน ไม่มีตัวอย่าง code ไม่มีอะไรเลย

คนตอบจินตนาการเอาเอง ว่าคนถามทำอะไร ติดปัญหาอะไร !!

ดังนั้นในการตั้งคำถามที่ดี ควรอธิบายให้ชัดเจน

ยกตัวอย่างเช่น

  • OS ที่ใช้คืออะไร
  • รายละเอียดของ Software ที่เกี่ยวข้อง
  • รายละเอียดของ ภาษา Program ที่ใช้งาน
  • ยกตัวอย่างของสิ่งที่กำลังทำหรือต้องการ เช่น มีตัวอย่าง input และ output ที่คาดหวังคืออะไร แนวคิดเป็นอย่างไร
  • มีภาพหรือ code ประกอบในคำถาม

จากนั้นถ้าเป็นพวกการ configuration หรือ code ต่าง ๆ
ควรมีตัวอย่าง configuration หรือ code มาด้วย
จะให้ดีแนะนำให้ใส่ไว้ที่ Gist เลย
จะดีกว่าการ capture หน้าจอ หรือ copy code มา post

ถ้าเคยลองทำอะไรมาบ้าง ก็ควรอธิบายขั้นตอนให้ชัดเจนว่า

ทำขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4 มาใช้วิธีการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา 4,5,6 ต่าง ๆ
ก็ควรอธิบายให้ชัดเจน
อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ
คนอ่านหรือจะมาช่วยตอบจะได้ทำการ reproduce ปัญหานั้น ๆ ขึ้นมาได้ด้วย
เพื่อช่วยหาวิธีการแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น

หลาย ๆ ครั้งจะพบว่า แค่บอกปัญหาที่เจอ

คำถามคือ ใครจะไปรู้ว่า
คุณกำลังทำอะไรเพราะว่าปัญหาหนึ่ง ๆ มันมาจากหลายสาเหตุได้เช่นกัน

และถ้าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

ก็ควรกลับมา update ใน post ของคำถามด้วยว่าแก้ไขปัญหาอย่างไร
เพื่อให้ผู้อื่นตามมาอ่านหรือมีปัญหาเหมือนกัน ได้ลองนำไปใช้งานต่อไป (Give and Take)

เพียงเท่านี้ก็จะทำให้
ผู้ตั้งคำถามได้ฝึกการสรุปปัญหาที่เหมาะสม
ผู้เข้ามาตอบก็จะได้เข้าใจปัญหา
เพื่อช่วยหาวิธีแก้ไขได้ง่ายเช่นกัน

หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ