หลังจากที่ App หมอชนะนั้น เปิดขึ้นมาแล้วค้างหน้าแรก
ก็เลยเข้าไปดูหน่อยว่า เกิดจากอะไร
ตอนแรกคิดว่าระบบจะล่มหรือไม่นะ ?
แต่พอลองไปดูพบว่า Certificate หมดอายุนั่นเอง

แต่วันนี้ลองไปดูที่ API ของระบบคือ API.THAIALERT.COM นั้น

ทำการต่ออายุของ Certificate ไปแล้วดังรูป

แต่ APP ก็ยังเข้าไม่ได้ ก็เลยลองไปดู code จาก GitHub ของ app
พบว่ามีการทำ sslPinning ด้วยการชี้ไปยังไฟล์ .cer นั่นเอง

นั่นหมายความว่าใน app จะมีการ bundle ไฟล์ .cer เข้ามาด้วย

ดังนั้น การแก้ไขคือ ต้องทำการ build app ใหม่
จากนั้นก็ต้องทำการ upload/publish ของ App Store ทั้ง iOS และ Android ต่อไป
ทำให้ตอนนี้ app ยังไม่สามารถใช้งานได้

ล่าสุดที่ตรวจสอบนั้น App บน Android ทำการแก้ไขและ deploy แล้ว

ในวันที่ 28 เมษายน คือวันนี้นั่นเอง
โดยต่ออายุไปอีก 1 ปี

ส่วนใน iOS ยังไม่เห็นการ update นะครับ

วันที่ 29 เมษายน มีการ update สำหรับ iOS แล้ว

ซึ่งได้งานได้ปกติแล้ว