หลังจากที่แนะนำเครื่องมือสำหรับ API testing ไปหลายตัว เช่น

  • Postman + newman
  • Bruno
  • Hoppscotch
  • HTTPie

มีคนแนะนำเครื่องมืออีกตัวคือ Hurl
ซึ่งเป็น command line tool (CLI) สำหรับการทดสอบผ่าน HTTP
ด้วยการเขียนใน text file ปกติ
ดังนั้นมาลองใช้งานกันดู

เท่าที่เข้าไปดูความสามารถคร่าว ๆ ของ Hurl พบว่า
มันสามารถทำ API testing ได้แบบง่าย ๆ เลย
ด้วยการเขียนไฟล์นามสกุล hurl ขึ้นมา
จากนั้น run ผ่าน command line ได้เลย
แถมเขียน test case หรือ assert ได้เลย
รวมทั้งสามารถเขียนร้อย flow การทำงานของแต่ละ API ได้อีกด้วย
ด้วยการกำหนดค่าลงใน environment variable
เพียงแค่ไม่มี UI ให้ใช้งานแบบง่าย ๆ นั่นเอง

ดังนั้นมาดูตัวอย่างการทดสอบด้วย Hurl กันดู

ทำการทดสอบ API= https://jsonplaceholder.typicode.com/users
ต้องการตรวจสอบดังนี้

  • HTTP response code = 200
  • Content type จาก HTTP Response ต้องเป็น application/json; charset=utf-8
  • มีข้อมูล user จำนวน 10 คน
  • ชื่อของ username ของคนแรกต้องชื่อ Bret

สามารถเขียนได้ดังนี้

ทำการ run ใน mode testing

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานในการทำ API testing แบบง่าย ๆ ได้แล้ว
ซึ่ง feature มามากมาย น่าสนใจมาก ๆ
แต่อาาจะใช้ยากหน่อยในมุมมองของคนใช้งานทั่วไป
แต่จากที่ลองใช้งานไปสักพัก พบว่า มันง่าย และ เข้าใจได้ง่ายมาก ๆ
ลองใช้กันดูครับ