ปัญหาที่เจอ

เกิด error message หลังจากการ build ของ Angular 8 project ดังนี้

Failed to load module script: The server responded with a non-JavaScript MIME type of “text/plain”. Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec

การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

ไปดูใน GitHub issue ของ Angular เจอการแก้ไขปัญหา
ทำการแก้ไขไฟล์ tsconfig.json
ด้วยการเปลี่ยนค่าของ target จาก es2015 เป็น es5
จากนั้นทำการ build ให้ ปัญหาก็จะหมดไป !!

ปัญหานี้จะมีปัญหากับ Web server บางตัว
ยกตัวอย่างเช่นผมใช้ผ่าน NGINX บน Docker
จาก issue นั้นมีคนสังเกตุว่า ใน tag javascript นั้นใน Angular 8
จะไม่ใส่ type=text/javascript มานั่นเอง

Tags: