สวัสดี Angular DevTools ซึ่งเป็น Google Chrome Extension
แน่นอนว่ามันคือ official tool จาก Angular เลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะใช้ Angury จาก Rangle.io กัน
และ Angular DevTools ก็ร่วมพัฒนากับ Rangle เช่นกัน
เพื่อนำ feeback และความรู้ที่ได้รับมาช่วยกันสร้างใหม่

ความสามารถของ Angular DevTools ประกอบไปด้วย

  • ดูโครงสร้าของ component ในระบบว่าเป็นอย่างไรบ้าง
  • การส่งข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง component
  • พวก change detection ต่าง ๆ
  • ดู performance ว่าเป็นอย่างไร

การพัฒนาและปรับปรุงมาจาก feedback เป็นดังนี้

ตัวอย่างของ Component structure จาก Explorer

ลองใช้งานกันดู ซึ่งทางทีมพัฒนาบอกว่า
กำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง