เพิ่งทำการติดตั้ง Angular 12 ไป หลังจากที่ปล่อยออกมา
พบว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย

  • View Engine ถูกแจ้งว่า deprecated แล้ว
  • Protreactor สำหรับการทดสอบแบบ end-to-end test เอาออกไปแล้ว โดยตอนนี้กำลังไปที่ Cypress, WebDriverIO และ TestCafe
  • ใช้งาน Nullish coalescing operator ใน component ได้
  • Strict mode by default ให้เลย
  • แจ้งเตือน IE11 deprecated แล้ว ซึ่งจะไม่สนับสนุนใน Angular 13
  • Default environment ในการ build คือ production
  • ปรับปรุงการ build ให้เร็วขึ้น

ทำการติดั้งและ update กันดูครับ

Tags: