ปัญหาอย่างหนึ่งของการพัฒนา android app คือ

เรื่องการ build ไฟล์ APK ของ app
เพื่อนำไปทดสอบ
เพื่อนำไป deploy
จะทำการ build อย่างไร ?
จะทำการส่งไฟล์ APK ให้คนที่เกี่ยวข้องอย่างไร ?

หนึ่งในวิธีการที่ใช้บ่อย ๆ คือ
การส่งไฟล์ APK จาก Android Studio ไปยัง Slack ของทีม
โดย slack คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสื่อสารของทีม

มาลองใช้งานกัน

1. ทำการติดตั้ง plugin ชื่อว่า InstApk ใน Android Studio

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยก็ต้องทำการ restart Android Studio

2. ทำการ Configuration InstApk ใน Android Studio

3. ทำการ Connect ไปยัง Slack หรือทีมที่เราต้องการให้ส่ง APK ไปหา

ดังนั้นต้องไป copy Access Token ของทีมมาใส่ซะ

4. จากนั้นทำการเลือกไฟล์ APK เพื่อส่งไปยัง Slack

สุดท้ายทำการตรวจสอบใน Slack ของทีมว่ามีไฟล์ APK ส่งมาหรือไม่ ?

แสดงดังรูป

ปล. ยังสามารถปรับปรุงการทำงานในส่วนนี้ให้ดีขึ้นอีกนะ
เช่นการสร้างไฟล์และส่งไฟล์ APK แบบอัตโนมัติ