จากการอ่านบทความเรื่อง Migration Complete – Amazon’s Consumer Business Just Turned off its Final Oracle Database นั้น
มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมาก ๆ
ทั้งจำนวนทีมและ product ที่ต้องทำการย้าย
จากบทความบอกว่ามีมากกว่า 100 ทีมที่ต้องทำการย้าย
ทั้งปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับจากการย้ายครั้งนี้

คำถามแรกคือ ย้ายไปไหน ?

คำตอบคือ ก็ย้ายไป AWS services ต่าง ๆ นั่นเอง
ทั้งพวก RDS, DynamoDB, Aurora และ Redshift เป็นต้น
ที่สำคัญทำการย้ายไปยังฐานข้อมูลที่มี data model เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
ทั้ง relational หรือเชิงความสัมพันธ์เหมือนกับ Oracle
ทั้ง Document-based
ทั้ง Graph database
ทั้ง Key-value database
ทั้ง In-memory database
ทั้ง Data warehouse

สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ 
ในแต่ละส่วนงาน
มีความจำเป็นหรือความเหมาะสมในการใช้งาน database ในรูปแบบที่ต่างกัน
ดังนั้นก็เลือกให้เหมาะกับงาน
ไม่ใช่เอาข้อมูลในรูปแบบ tree/graph มาเก็บใน relational
แบบนี้ก็ทำได้ แต่ไม่เหมาะสม
ดังนั้นเรื่องของ Polyglot database เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นแน่นอน

โดยจาก blog บอกว่า
แต่ละทีมมีอิสระในการเลือกใช้ database ที่เหมาะสมเอง
เนื่องจากทีมจะเข้าใจความต้องการของระบบมากที่สุด
เพื่อช่วยทำให้เลือกสิ่งที่เหมาะ ลดค่าใช้จ่ายและยังคงประสิทธิภาพอยู่

สามารถแบ่งรูปแบบของ service กับ database ที่เหมาะสมได้ดังตัวอย่าง

  • ถ้าระบบต้องการการจัดการ trannsaction และความถูกต้องของข้อมูลเป็นส่วนหลัก ก็ไปใช้ RDS และ Aurora
  • ถ้าระบบต้องการ latency ต่ำ ๆ ก็ไปใช้งาน DynamoDB
  • ถ้าต้องการ scale ระบบสูง ๆ กับ non-relational database (NoSQL) ก็ไปใช้ ElastiCache
  • ถ้าระบบเกี่ยวกับ Analytic ก็ไปใช้ Redshift และ Cloud data warehouse

แต่เพียงการย้ายไม่เพียงพอ ต้องดูความคุ้มค่าด้วยเสมอ

ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและการดูแลรักษาต่อไป
ผลที่ออกมาจาก blog ก็น่าสนใจคือ

  • ลดค่าใช้จ่ายไปกว่า 60%
  • ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้น ซึ่งลด latency ไปได้ถึง 40%
  • การดูแลรักษาง่ายขึ้น ในส่วนนี้ลดไป 70% ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดจากอะไร

คำถามต่อมาแล้ว Oracle DBA ละ จะไปทำอะไร ?

ในส่วนนี้สำคัญมาก ๆ  ใน blog ก็อธิบายไว้ว่า ก็จะทำการ training ให้ไปเป็น

  • Database migration specialist
  • Advisor

เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจของการ migrate ฐานข้อมูลเลยนะ
อีกอย่างบทความนี้มีการใช้บริการ Text-to-Speech ชื่อว่า Amazon Polly ด้วย
ทำให้เราฟังบทความนี้ได้ชิว ๆ เลย