Screen Shot 2558-11-27 at 11.39.40 AM
ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ David Heinemeier Hansson หรือ DHH
ผู้สร้าง Ruby On Rails (RoR) และ CTO ของ Basecamp
เป็นเรื่องเกี่ยวกับรับ Software Engineer เข้ามาทำงาน
ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจอย่างมาก
จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อยดังนี้

อธิบายไว้ว่า

 • 80% ของผู้สมัครเข้ามา จะโยนทิ้งไปเพราะข้อมูลในใบสมัคร หรือ ใน resume มันแย่!!
 • 20% ถูกตัดออกไปอีก ด้วยเหตุผลที่น่าสนใจอย่างมาก !!

แล้วจะมีใครผ่าน และ เข้าไปทำงานไหมเนี่ย ?

มาดูขั้นตอนการรับคนเข้าทำงานของ Basecamp กัน

พร้อมคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อผู้สมัครจะไม่ทำกันอีก
ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดู resume และ ใบสมัครงาน

ซึ่งประมาณ 80% จะโดนตัดออก และ ทิ้งไป
เนื่องจากมักจะมีข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

 • ข้อมูลการศึกษา
 • ข้อมูล GPA
 • ข้อมูลบริษัทที่ทำงานมา

แต่ถ้าคุณต้องการทำงานที่ Basecamp อย่าเขียนพวกนี้มาโดยเด็ดขาด
เนื่องจากผลการเรียน และ เคยทำงานกับใคร ที่ไหน
มันไม่ได้ช่วย ไม่เกี่ยวอะไรเลย
สำหรับการรับสมัครตำแหน่ง programmer

โดยข้อมูล resume มันไม่ได้บ่งบอกว่า
คุณมีความสนใจ ใส่ใจในบริษัทที่จะสมัครมาทำงานเลย
เป็นเพียง template ที่หาได้ทั่วไปในโลก internet

ลองคิดดูสิว่า
บริษัทจะรับสมัครคนที่ไม่มีความสนใจในบริษัทหรือ ?

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ review code ของผู้สมัคร

คือ 20% ที่เหลือรอดมานั่นเอง
โดยจะพิจารณาเกี่ยวกับ code เพราะว่า มันคือสิ่งที่ต้องทำ
ประกอบไปด้วย

 • คุณให้ความสนใจ ใส่ใจกับ code มากเท่าไร ?
 • คุณให้ความสนใจ ใส่ใจกับ คุณภาพของ code มากไหม ?

ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านเพราะว่า code แย่
ทั้งรูปแบบของ code
ทั้งการตั้งชื่อที่แย่
ทั้ง code ที่ไม่ถูกใช้งาน
ทั้ง scope การทำงานของ code ที่แย่
ทั้ง comment ที่ไม่เป็นประโยชน์ใน code อีก

ดังนั้น คุณในฐานะ programmer
ต้องให้ความสนใจ ใส่ใจใน code
ต้องทำความสะอาด code
เหมือนกันบ้านที่อยู่นั่นแหละ
ต้องทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ (ต้องบอกตัวเองด้วย)
ไม่เช่นนั้น code มันจะแย่ลงไปเรื่อย ๆ
นั่นคือ ส่งผลต่อกับระบบโดยรวมอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ คือ Your Code is Clean, But Not Great

เพราะว่า เราต้องทำการปรับปรุง code ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาดูรูปแบบ code ที่มันแย่ ๆ มักพบเจอบ่อย ๆ

 • แต่ละ method เกิน 15 บรรทัด
 • แต่ละ method ทำงานเยอะมาก
 • ใช้งาน global variable เยอะมาก ๆ
 • ตั้งชื่อตัวแปรได้แย่มาก ๆ
 • ทำการ comment ที่แย่ และ ไร้ประโยชน์

คำถาม
แล้วเราจะทำการปรับปรุง code ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?
คำตอบ
Practice, practice, practice. And read.

แนะนำให้อ่านหนังสือต่าง ๆ เหล่านี้

สุดท้ายแล้ว ก่อนจะส่ง Resume

ลองถามตัวคุณเองก่อนสิว่า
ข้อมูลที่คุณส่งไป มันเกี่ยวข้องกับบริษัทไหม ?
ข้อมูลที่คุณส่งไป มันเกี่ยวข้องกับงานไหม ?
ข้อมูลที่คุณส่งไป มันบ่งบอกว่าคุณสนใจ และ ใส่ใจบริษัทไหม ?
ทำไมบริษัทต้องรับคุณเข้ามาทำงาน ?

ส่วนเรื่องของ code นั้น
ให้ความสนใจ และ ใส่ใจ ใน code แต่ละบรรทัด
ทำให้แต่ละบรรทัดมันดี มันสะอาด
การตั้งชื่อต้องสื่อความหมายชัดเจน
ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อ code ออกไป
ลบ comment ที่ไม่จำเป็นออกไป หรือ ทำให้น้อย ๆ เข้าไว้