ไปเขียนใน Go community พูดถึงเรื่องของ
HTTP Response Status Code 418 :: I’m a teapot
ซึ่งมีการ implement ไว้ใน package net/http ด้วย
เลยไปดูหน่อยว่า RFC ตัวนี้มันเป็นมาอย่างไร ?

ได้ความว่ามันคือ RFC 7168 ที่ออกมาในวัน April Fool Day นั่นเอง
ซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้ใครไป implement เพื่อสนับสนุน
ดูแล้วจริงจังกันมาก ๆ
แต่ในภาษา Go สนับสนุนด้วย
ส่วนภาษาอื่น ๆ ยังไม่ได้ไปดูว่าสนับสนุนไหม

ตัวอย่าง Easter Egg ใน google คือ Teapot

Tags: