วันที่ 23 พฤษภาคม เมื่อ 25 ปีที่แล้ว เป็นวันแรกของภาษา Java
ที่ใช้ในการพัฒนา software จำนวนมาก มาจนถึงปัจจุบัน
โดยการฉลองวันเกิดคือ การจัดงาน 25 Hours of Java

มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • Java 9-14 questions from StackOverflow
 • Birthday ????, Cake ????, and Java Q&A ????????‍♀️
 • Stream Exception Handling
 • The Java Module System
 • Trisha Gee :: Career and Skills of Software Developer
 • JUnit 5 Extension
 • Java Releases and Distributions
 • Martijn Verburg :: AdoptOpenJDK
 • Projects Amber, Valhalla, Loom, and Leyden
 • Going to Java 9
 • Going to Java 10 and 11
 • Fun with var
 • Going to Java 12 to 14

ลองไปติดตามดูกันนะ

Tags: