มีคำถามเกี่ยวกับการทำอะไรซ้ำ ๆ เพื่อปรับปรุงการทำอะไรบางอย่าง
จึงนึกถึงเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มขึ้นทุกวันเพียง 1 %
หรือเราจะต่อรอง หรือ หยวน ๆ ไม่ทำไปเรื่อย ๆ

ซึ่งเขาแนวทางของ 1.01 กับ 0.99

1.01 คือ เพิ่มเพียง 0.01 ต่อวัน ในทุก ๆ วัน
หรือจะ 0.09 คือ ลดเพียง 0.0.1 ต่อวัน ในทุก ๆ วัน

ผลที่ได้จากการเพิ่ม 1% ต่อวันเมื่อผ่านไป 1 ปี
เราจะดีขึ้น หรือทำมากขึ้นกว่า 38 เท่า
ส่วนในทางกลับกันก็จะลดลงไปเรื่อย

ดังนั้นการลงมือทำในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงสำคัญมาก ๆ
เพราะว่า การทำสิ่งเล็ก ๆ มันทำได้ง่ายและทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
แถมยังฝึกวินัยให้เราจนอาจจะทำให้เกิดเป็นนิสัยใหม่ ๆ ของเราอีกด้วย

คำแนะนำประกอบไปด้วย

  • เน้นเป้าหมายรายวัน ทำเล็ก ๆ ในแต่ละวัน จำนวนไม่ต้องเยอะ
  • อย่าทำมากไป หรือ นานไป รู้จักและเคารพเรื่องของ time box
  • พยายามบันทึกและสรุปสิ่งที่ทำไปไว้ด้วย
  • พักผ่อน

วันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือไม่ ?