ในปีนี้ยังไม่ได้ทำการ update ข่าวสารเกี่ยวกับ Fastlane เลย
พอดีว่าง ๆ เลยมาสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไว้นิดหน่อย
ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก ๆ
ตั้งแต่ Fastlane 2.0 ที่ปล่อยมาตั้งแต่ปลายปี 2559
ประกอบไปด้วย

1. เอกสารการใช้งานที่ Fastlane Docs

2. เครื่องมือต่าง ๆ อยู่ใน gem ตัวเดียวชื่อว่า fastlane
ทำให้การใช้งานง่ายขึ้น
ไม่ต้องทำการติดตั้งและ update gem แต่ละตัวอีกต่อไปแล้ว
สามารถใช้คำสั่งตามนี้ได้เลย

$fastlane <tool name>

ทำให้ง่ายต่อการ update ด้วยคำสั่ง

$fastlane update_fastlane

หรือใช้งานผ่าน bundler ด้วยคำสั่ง

$bundle update

3. ในปีที่แล้ว fastlane เปิดให้นักพัฒนาสามารถเพิ่ม action/plugin เข้าไปได้อีกด้วย
ซึ่งช่วยทำให้นักพัฒนาสามารถขยายความสามารถของ fastlane ได้อีกมากมาย

4. ในปีที่ผ่านมาพบว่า Fastlane นั้นมีความเสถียรมากขึ้นมาก

สุดท้ายตอนนี้ทาง Fastlane ได้ย้ายเข้าไปอยู่ Google แล้วนะ
ตามทีม Fabric ไปร่วมกับทีม Firebase นั่นเอง
มาดูต่อไปว่า จะมีเครื่องมืออะไรดี ๆ สำหรับฝั่ง Android ออกมาเพิ่มอีกบ้าง

ถ้าใครยังไม่ได้ใช้งาน แนะนำว่าให้ลองเถอะครับ

Tags: