เมื่อ Technology Radar Volume 21 จากบริษัท ThoughtWorks ออกมา
ก็มีทั้งเทคนิค เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจออกมา
ดังนั้นเรามาดูกันว่าในครั้งนี้ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ?
แยกออกเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

  • การใช้ function ต่าง ๆ จาก Cloud provider เยอะ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จากครั้งที่ผ่านมาให้ระวังเรื่อง vendor lock-in
  • เรื่องของกระบวนการส่งมอบ software (CI/CD) ทำงานแบบอัตโนมัติ ดังนั้นเรื่องของการป้องกันกระบวนการนี้จึงมีความสำคัญ ทั้ง security, dependency management และปรับการทำงานที่สำคัญ ๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ
  • ว่าด้วยเรื่องของ Machine Learning เราต้องเข้าใจการทำงาน ความเหมาะสมและข้อจำกัดต่าง ๆ 
  • Software development เหมือนกันทีมกีฬา โดยที่เรื่องของ 10x engineers นั้นขอให้เลิกใช้หรือใช้อย่างระมัดระวัง แต่ให้เน้นไปที่ 10x teams มากกว่า นั่นคือการทำงานแบบ Cross functional

มาดูในเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันกระบวนการทำงาน

พบว่าในส่วนของเทคนิคนั้นมีเพียบเลย
ยกตัวอย่างเช่น

  • Container security scanning ซึ่งทำงานอยู่ใน pipeline ของ CI/CD เลย
  • Run cost as architecture fitness function (เป็นคำมาจาก Evolutionary architecture) เป็นขั้นตอนที่ช่วยทำให้รรู้ว่า cost ที่ใช้ไปมันคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  • Dependency drift fitness function ทำการตรวจสอบและ tracking dependency ต่าง ๆ ที่ใช้งานกัน ว่าต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? เช่นมันเก่าแล้ว หรือ เป็นส่วนที่ส่งมอบล่าช้า หรือ มีปัญหาในการทำงาน ยกตัวอย่างเรื่องมือเช่น