มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องการพัฒนา software ซึ่งพยายามแนะนำการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ หมายถึงการขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจในปัญหาก่อนที่จะลงมือทำ ปัญหาก็เช่นกัน มันใหญ่เกินที่จะแก้ไขเพียงครั้งเดียวหรือไม่ หรือต้องทำการแบ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ จัดการทีละปัญหา เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเราจะลงมือทำทันที ไม่ว่าเราจะเข้าใจปัญหาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ ผลจากการทำคือ ปัญหาทั้งนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบหลาย ๆ อย่าง ทั้งการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ ทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ ทั้งสิ้นเปลืองเวลา คน และค่าใช้จ่ายอย่างมาก

Read More…