หลังจากที่ทาง Redis Labs ทำการเปลี่ยน licence ของ module ต่าง ๆ ใน Redis ส่งผลให้สิ่งที่ฟรีและ open source หมดไป และส่งผลโดยตรงกับชาว Debian และ Fedora เนื่องจากมี module ที่ใช้งาน module จาก Redis Labs ดังนั้นทาง Chris Lamb, the Debian Linux project leader Nathan Scott, a Fedora developer จึงทำการสร้าง GoodFORM ขึ้นมา

Read More…