ปัญหาที่เจอเมื่อ run . npm install ใน project ที่กำลังพัฒนาแล้วเจอปัญหาแบบนี้ Unexpected end of JSON input while parsing near การแก้ไขนั้นมีเพียบเลยจึงสรุปไว้หน่อยซึ่งเป็นปัยหามาจาก cached ของ npm เอง ลบไฟล์ package-lock.json และ run npm cache clear –force ทำการลบ npm cached ตรง ๆ ที่ ~/.npm บน Linux/Mac หรือ %AppData%/npm-cache บน Windows

Read More…