mobile Archive

ปัญหาที่มักพบเจอกับระบบ Continuous Delivery ของ Mobile app

ในการสร้างระบบ Continuous Integration และ Continuous Delivery สำหรับ Mobile นั้น มีหลายสิ่งอย่างที่ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น จำนวนของ device ที่แตกต่าง การออกแบบของแต่ละ platform การพัฒนา โครงสร้างของ code การทดสอบ การ deploy การ release โดยสิ่งที่เราต้องการคือ feedback loop ที่รวดเร็ว แน่นอนว่ามันย่อมรวดเร็วกว่าระบบอื่น ๆ อย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำการวางแผนงาน จากนั้นลงมือทำและสร้างมันขึ้นมาดังนี้

Read More…

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับการพัฒนา Mobile App

ในการพัฒนา Mobile app นั้นแตกต่างจาก Web app และ Desktop app มากมาย แต่กลับพบสิ่งที่ผิดพลาดสำหรับการพัฒนา Mobile app มากมาย เนื่องจากยังใช้แนวคิดจากการพัฒนาระบบอื่น ๆ มาใช้ จึงทำการสรุปสิ่งที่ผิดพลาดไว้นิดหน่อย

Read More…

ทำการ Review my SSO app ::ต้องใส่ใจเรื่อง security ของ API กันเยอะ ๆ

เช้านี้เห็นมีการ share เรื่องระบบ API (Application Programming Interface) ของระบบ my SSO app ซึ่งเมื่อได้เข้าไปลองใช้งานและทำการ decompile code ดูก็พบว่า เป็นไปตามจาก post ข้างต้น ในฐานะของนักพัฒนาคนหนึ่งคิดว่า เป็นสิ่งที่ทีมพัฒนาต้องให้ความสนใจและใส่ใจ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามเรื่องของ security เบื้องต้นของ app ไม่น่าจะพลาดมากมายขนาดนี้

Read More…

ความสนุกสนานใน Release note ของ App ต่าง ๆ

ว่าง ๆ มาดูความสนุกของการเขียน Release note ของ Mobile app ต่าง ๆ กันหน่อย ยกตัวอย่างเช่น Updates Bug fixed Yo GIFS !! Fixed issues New features Minor improvement Lorem ipsum dolar sit amet Performance improvement Jam packed full of Super Amazing Things Basically, what Star Wars did for sci-fi, we’ve done to our app. But without Jar Jar Binks [&hellip

Read More…

วิธีลดจำนวนการทดสอบแบบ Manual ของ Mobile app

ผลการสำรวจเรื่อง Why App Succeed ? จาก Perfecto พบว่าในรูปแบบการทดสอบ Mobile App นั้นเป็นดังนี้ 30% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมัติ 70% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมือ !! การทดสอบ Mobile App ยังคงเป็น manual test เป็นหลัก แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ ดังนั้นมาดูวิธีการเลือกรูปแบบการทดสอบกันหน่อย เพื่อทำให้การทดสอบสนุกและเจ็บปวดน้อยลง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง Automated Deployment สำหรับ Mobile App

เพิ่งไปแบ่งปันเรื่องระบบ Automated deployment สำหรับ Mobile app มา โดยประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ระบบ API หรือ Backend ระบบ Mobile หรือ Frontend ทั้ง Android และ iOS มีทั้ง process และเครื่องมือที่ใช้งาน จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

[Appium] การติดตั้งสำหรับทดสอบ iOS app

Appium คือ framework สำหรับการทดสอบ mobile app ทั้ง Android และ iOS ซึ่งก่อนเริ่มใช้งานก็ต้องติดตั้ง software ต่าง ๆ ดังนั้นมาทำการติดตั้งสำหรับทดสอบ iOS app กัน Software ที่ใช้งานประกอบไปด้วย OS X EI Capitan XCode 7.3.1 Appium

Read More…

Stub Driven Development สำหรับ Mobile Application

ในการพัฒนา Mobile app ส่วนใหญ่นั้น จำเป็นต้องทำงานร่วมกับ Server-side API ผ่านระบบ network ไม่ว่าจะเป็น RESTful API และ Web Service ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเสมอก็คือ ต่างคนต่างทำงาน ต้องรอกันเสมอ ถ้าฝั่ง API พัฒนาไม่เสร็จ ฝั่ง Mobile app ก็ไม่เสร็จเช่นกัน ถ้าระบบ network มีปัญหา หรือ server มีปัญหา จะทำให้การพัฒนาฝั่ง Mobile app สะดุดหรือหยุดชะงักไป ไม่สามารถจำลองเหตุการณ์ที่ต้องการได้เช่น API ทำงานช้า, API ทำงานผิดพลาด เป็นต้น และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นถ้ายังคงทำงานกันแบบนี้น่าจะไม่รอดอย่างแน่นอน คำถามคือ เราจะทำอย่างไรดีล่ะ

Read More…

แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการทดสอบ Mobile App

ช่วงวันหยุดมาดูกันหน่อยว่า เครื่องมือการทดสอบ Mobile App มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ซึ่งเน้นเครื่องมือที่เป็น Open source เพื่อแนะนำให้ Developer และ Tester/QA นำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่องการพัฒนา Mobile App ให้ปลอดภัย (Security for Mobile App Development)

เมื่อวานมีโอกาสไปแบ่งปันในหัวข้อ การพัฒนา Mobile App ให้ปลอดภัย โดยเน้นที่ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เพื่อทำให้เข้าใจตรงกันว่า Mobile และ Mobile App ที่ใช้อยู่นั้นต้องพึงระวังอะไรกันบ้าง ? เนื้อหาประกอบไปด้วย สถิติของการใช้งาน Mobile การเติบโตของ Mobile App ทั้ง Android และ iOS สถิติของการใช้งาน Mobile App สถิติของ Mobile App ที่โดนโจมตี รูปแบบการโจมตี Mobile และ Mobile App

Read More…