microservice Archive

ว่าด้วยเรื่องแนวคิด CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

หลัง ๆ มาในโลกการพัฒนา Software มักได้ยินคำแปลก ๆ ออกมาเยอะมาก (ตามจริงอาจจะไม่แปลก แต่เราไม่เคยรู้มากกว่า )หนึ่งในนั้นคือแนวคิด CQRS (Command Query Responsibility Segregation) โดยแนวคิดนี้มันจะพ่วงมาจากเรื่องของ DDD (Domain-Driven Design) และ Microservices หนักกว่านั้นโยงไปถึง Event sourcing อะไรพวกนั้นอีก ทำให้งงเข้าไปใหญ่ ดังนั้นเพื่อความไม่สับสนจึงลองไปศึกษาหน่อยว่า จริง ๆ แล้วแนวคิดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

Read More…

เรื่องของ API Gateway จากหนังสือ Practical Site Reliability Engineering (SRE)

จากหนังสือ Practical Site Reliability Engineering (SRE) มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายของ SRE เป็นอย่างไร Docker นั้นช่วยเปิดทางให้เข้าสู่โลกของ container ได้อย่างไร ว่าด้วยเรื่องของการนำ DevOps และ Microservice มาให้ให้เกิดประโยชน์ แนวคิดของ Service Mesh ตลอดจนการนำมาใช้งาน แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเรื่องของ performance และ reliability ของระบบ ว่าด้วยเรื่องของการจัดการ container จำนวนมาก ๆ ด้วย Kubernetes เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบงานตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการนำ container มาใช้งาน ใน blog นี้ได้หยิบหัวข้อเรื่องของ Microservice API Gateway มาอธิบาย เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจว่า มันคืออะไร ทำไมต้องนำมาใช้งาน ถ้าไม่ใช้ได้ไหม มาเริ่มกันเลย

Read More…

บันทึกการเดินทาง Microservices Journey

เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรมของระบบงาน (Application Architecture) สถาปัตยกรรมของ software นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่แนวโน้มของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ล้วนพยายามแยกส่วนการทำงานออกเป็นชิ้นเล็ก (Decomposition) โดยแต่ละชิ้นต้องทำงานได้ด้วยตัวเอง (Service) ระบบงานใหญ่ ๆ เรามักจะเรียกว่า Monolithic ส่วนระบบงานที่เราทำการแบ่งเป็น Service เล็ก ๆ จะเรียกว่า Microservice

Read More…

ไปอ่านเจอ ว่าด้วยเรื่อง Microservices 4.0 !!!

ไปอ่านเจอใน feed จาก Twitter แบบผ่าน ๆ เจอว่ามีการพูดถึง Microservices 4.0 ด้วย (หา link ต้นทางไม่เจออีก) แบบนี้แสดงว่า 4.0 นี่ไม่ได้ฮิตในบ้านเราเท่านั้นนะ (ไม่น่าเกี่ยวข้องกัน) เลยนำมาสรุปแบบคร่าว ๆ ไว้หน่อย น่าจะพอมีประโยชน์กันบ้าง ปล. แค่เรื่อง Microservices ก็ยังงง ๆ กันแล้ว นี่มีทั้ง 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 จะไม่งงได้อย่างไร !!

Read More…

สรุปแนวทางการนำ Microservices มาใช้งานของ Medium.com Part 2

จาก Part ที่ 1 สรุปปัญหาและการนำแนวคิดของ Microservices มาใช้งานและแก้ไขปัญหา มาใน Part ที่ 2 มาดูแนวทางการใช้งานกัน ซึ่งทางทีมพัฒนาของ Medium.com ได้แบ่งแนวทางการนำ Microservices มาใช้ ออกเป็น 7 ข้อ มาดูกันว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้าง

Read More…

สรุปบทความเรื่อง Microservices Architecture ของ Medium.com Part 1

ทาง Medium.com ได้เขียนสรุปเกี่ยวกับแนวทางการนำ Microservice Architecture มาใช้งาน ซึ่งช่วยทำให้ทีมพัฒนาสามารถพัฒนาและส่งมอบระบบงานได้เร็วขึ้น พร้อมกับคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยทำให้แต่ละ service แยกกันพัฒนาและลดผลกระทบต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นเรามาดูกันหน่อยว่า ทีมพัฒนาของ Medium.com เขาทำกันอย่างไรบ้าง ? จึงทำการสรุปจากบทความไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปการอ่านหนังสือ Release It 2nd edition บทที่ 6 เรื่อง Stability Patterns

ในช่วงวันหยุดหยิบหนังสือ Release It 2nd edition มาอ่าน เน้นบทที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง Stability Patterns ซึ่งอธิบายถึงรูปแบบของการวางสถาปัตยกรรมของระบบที่ดี เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ เพื่อลด ขจัดปัดเป่า จากปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือลดความอันตรายจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ลงไป ไม่ใช่ต้องตื่นมากดึก ๆ เพื่อมาแก้ไขระบบ ไม่ใช่ต้องยกเลิกงานทั้งหมด เพื่อมาแก้ไขระบบ ถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ต้องทำอะไรกันพอดี !! ดังนั้นมาสร้างระบบดี ๆ กันหน่อย

Read More…

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Istio

ช่วงนี้พูดถึง Istio กันเยอะ แต่คำถามที่น่าสนใจคือ มันอ่านว่าอะไร ? มีทั้ง ไอ เอส ที ไอ โอ และ อิท ทิ โอ อ่านอย่างไรก็ช่างมันนะ มันคืออะไร ? มันมาจัดการ service mesh ไง แล้ว service mesh คืออะไร ? ทำไมต้องใช้งานมันละ ? สถาปัตยกรรมมันเป็นอย่างไร ? ทำงานอย่างไร ? บ้างก็บอกว่า ปกติก็พัฒนาด้วย Stack ของ Spring Cloud Netflix ทำไมต้องมาใช้ ? ชีวิตดูยากมากมาย ดังนั้นลองมาเริ่มเรียนรู้กันนิดหน่อย (ไม่น่าจะนิดนะ)

Read More…

สิ่งที่ควรทำก่อนจะเริ่ม Microservices

ในเรื่องของ Microservices นั้นเรามักจะพูดกันถึง จะออกแบบ และ แยก service ออกมาเป็น Microservices กันอย่างไร ? จะต้องพัฒนาอย่างไร ? จะต้องทดสอบอย่างไร ? จะต้องดูแลอย่างไร ? แต่ก่อนที่จะไปกันไกล ให้กลับมาดูตัวเราเองก่อนว่า มีสิ่งที่ Microservices ต้องการหรือยัง ? ซึ่งเป็นความรู้และสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างมาก

Read More…

สรุปการย้ายระบบจาก Monolith ไปยัง Microservices ของ SHIFT Commerce

จากบทความเรื่อง SHIFT Commerce’s Journey: Deconstructing Monolithic Applications into Services ทำการอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมระบบจาก Monolith ไปเป็น Microservices เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…