microservice Archive

สรุปเรื่อง Top 6 Microservices patterns จาก MuleSoft

เห็นเอกสารเรื่อง Top 6 Microservices patterns จาก MuleSoft ออกมา เป็นการแนะนำ 6 แบบของ Microservices ที่มักถูกนำมาใช้งาน และดูเหมือนจะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในองค์กร IT ที่เป็น enterprise เสียด้วย จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Microservices Anti-pattern ที่น่าสนใจ

สาย ๆ นั่งอ่านบทความเกี่ยวกับ Anti-pattern สำหรับ Microservices ซึ่งแนวคิด Microservices นั้นมันไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมด สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือ เรามีปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นจึงหาวิธีการแก้ไข วัดผลและปรับปรุงหรือเรียนรู้จากผลที่ตามมา

Read More…

ทำความรู้จักกับ Helidon (Lightweight Java Microservice framework)

เห็นมีการ share บทความเกี่ยวกับ Helidon Project จากทาง Oracle  ซึ่งปล่อย version 1.0 ออกมาแล้ว บอกว่ามันคือ Lightweight Java Microservice framework ดังนั้นจึงมี library ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบตามแนวคิด Microservices ไว้ให้เลย

Read More…

สรุปเนื้อหาที่น่าสนใจจากหนังสือ Building Microservices

หลังจากที่อ่านหนังสือ Building Microservices ไปหลายรอบ จึงทำการสรุปภาพรวมของหนังสือไว้นิดหน่อย มีทั้งเรื่องความรู้พื้นฐาน ข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่ต้องจัดการและรับมือ รวมไปถึง use case และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ว่าด้วยเรื่องแนวคิด CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

หลัง ๆ มาในโลกการพัฒนา Software มักได้ยินคำแปลก ๆ ออกมาเยอะมาก (ตามจริงอาจจะไม่แปลก แต่เราไม่เคยรู้มากกว่า )หนึ่งในนั้นคือแนวคิด CQRS (Command Query Responsibility Segregation) โดยแนวคิดนี้มันจะพ่วงมาจากเรื่องของ DDD (Domain-Driven Design) และ Microservices หนักกว่านั้นโยงไปถึง Event sourcing อะไรพวกนั้นอีก ทำให้งงเข้าไปใหญ่ ดังนั้นเพื่อความไม่สับสนจึงลองไปศึกษาหน่อยว่า จริง ๆ แล้วแนวคิดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

Read More…

เรื่องของ API Gateway จากหนังสือ Practical Site Reliability Engineering (SRE)

จากหนังสือ Practical Site Reliability Engineering (SRE) มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายของ SRE เป็นอย่างไร Docker นั้นช่วยเปิดทางให้เข้าสู่โลกของ container ได้อย่างไร ว่าด้วยเรื่องของการนำ DevOps และ Microservice มาให้ให้เกิดประโยชน์ แนวคิดของ Service Mesh ตลอดจนการนำมาใช้งาน แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเรื่องของ performance และ reliability ของระบบ ว่าด้วยเรื่องของการจัดการ container จำนวนมาก ๆ ด้วย Kubernetes เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบงานตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการนำ container มาใช้งาน ใน blog นี้ได้หยิบหัวข้อเรื่องของ Microservice API Gateway มาอธิบาย เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจว่า มันคืออะไร ทำไมต้องนำมาใช้งาน ถ้าไม่ใช้ได้ไหม มาเริ่มกันเลย

Read More…

บันทึกการเดินทาง Microservices Journey

เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรมของระบบงาน (Application Architecture) สถาปัตยกรรมของ software นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่แนวโน้มของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ล้วนพยายามแยกส่วนการทำงานออกเป็นชิ้นเล็ก (Decomposition) โดยแต่ละชิ้นต้องทำงานได้ด้วยตัวเอง (Service) ระบบงานใหญ่ ๆ เรามักจะเรียกว่า Monolithic ส่วนระบบงานที่เราทำการแบ่งเป็น Service เล็ก ๆ จะเรียกว่า Microservice

Read More…

ไปอ่านเจอ ว่าด้วยเรื่อง Microservices 4.0 !!!

ไปอ่านเจอใน feed จาก Twitter แบบผ่าน ๆ เจอว่ามีการพูดถึง Microservices 4.0 ด้วย (หา link ต้นทางไม่เจออีก) แบบนี้แสดงว่า 4.0 นี่ไม่ได้ฮิตในบ้านเราเท่านั้นนะ (ไม่น่าเกี่ยวข้องกัน) เลยนำมาสรุปแบบคร่าว ๆ ไว้หน่อย น่าจะพอมีประโยชน์กันบ้าง ปล. แค่เรื่อง Microservices ก็ยังงง ๆ กันแล้ว นี่มีทั้ง 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 จะไม่งงได้อย่างไร !!

Read More…

สรุปแนวทางการนำ Microservices มาใช้งานของ Medium.com Part 2

จาก Part ที่ 1 สรุปปัญหาและการนำแนวคิดของ Microservices มาใช้งานและแก้ไขปัญหา มาใน Part ที่ 2 มาดูแนวทางการใช้งานกัน ซึ่งทางทีมพัฒนาของ Medium.com ได้แบ่งแนวทางการนำ Microservices มาใช้ ออกเป็น 7 ข้อ มาดูกันว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้าง

Read More…

สรุปบทความเรื่อง Microservices Architecture ของ Medium.com Part 1

ทาง Medium.com ได้เขียนสรุปเกี่ยวกับแนวทางการนำ Microservice Architecture มาใช้งาน ซึ่งช่วยทำให้ทีมพัฒนาสามารถพัฒนาและส่งมอบระบบงานได้เร็วขึ้น พร้อมกับคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยทำให้แต่ละ service แยกกันพัฒนาและลดผลกระทบต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นเรามาดูกันหน่อยว่า ทีมพัฒนาของ Medium.com เขาทำกันอย่างไรบ้าง ? จึงทำการสรุปจากบทความไว้นิดหน่อย

Read More…