วันนี้เห็นว่าทีมพัฒนา Jupyter ซึ่งเป็น notebook แบบ interactive ของภาษาโปรแกรมกว่า 100 ภาษา ยิ่งชาว Data Science ด้วยแล้วไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง

Read More…