เห็นเขาพูดว่า Asynchronous ใน Javascript ? เห็นเขาพูดว่า Callback hell ? เห็นเขาพูดว่า Promise ? เห็นเขาพูดว่า Event loop ? ไอ้เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้เลย ดังนั้น มาลองศึกษาหาความรู้หน่อยสิว่า มันคืออะไร ? เดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่อง

Read More…