javascript Archive

สวัสดี Async/Await ใน NodeJS

เมื่อวานทำการเขียน blog สำหรับลองใช้งาน Async/Await ด้วยภาษา Kotlin ก็ไปเห็นว่าใน NodeJS 7.6 ขึ้นไปนั้น สามารถใช้งาน Async/Await ได้เลย ไม่ต้องมาใส่ flag hamony ในการ run แล้ว เนื่องจาก Google V8 version 5.5 ได้ทำการเพิ่ม Async function เข้ามานั่นเอง ตอนนี้ NodeJS version 7.7.1 แล้วนะ ดังนั้นลองมาใช้ดูกันหน่อยสิ

Read More…

มาดูแผนการ release ของ Angular 4 กันหน่อย

ในตอนนี้ Angular เป็น version 4 beta 2 แล้วนะ ซึ่งผู้พัฒนาบอกว่า อย่าเรียกว่า AngularJS อย่าเรียกว่า Angular 2 อย่าเรียกว่า Angular 4 อย่าเรียกตาม version แต่บอกให้เรียกว่า Angular เท่านั้น เนื่องจากมีการ release และเปลี่ยน version บ่อย ดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสนก็เรียกสั้น ๆ ไปก็พอ

Read More…

เริ่มต้นการเขียน unit test สำหรับ JavaScript ด้วยการติดตั้ง

พอดีต้องพัฒนาระบบด้วย JavaScript ซึ่งต้องนำ Webpack มาใช้ด้วย สิ่งแรกที่ต้องการคือ การเขียน unit test เมื่อไปค้นหาก็เจอบทความเกี่ยวกับ Mocha + Webpack เยอะเลย ส่วน assertion ก็นำ chai มาช่วยนิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

ทำความรู้จัก Yarn สำหรับจัดการ dependency ของ JavaScript

Yarn คือ dependency management tool หรือ package manager สำหรับ JavaScript จากทีมพัฒนาของ facebook ซึ่งบอกว่าเร็ว และ ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถ share code/package/module ให้คนอื่น ๆ ได้ด้วย ซึ่งมันมีความสามารถเดียวกับ NPM เลย

Read More…

สรุปผลการสำรวจ The State Of JavaScript 2016

จากการสำรวจเรื่อง The State of JavaScript 2016 นั้น โดยมีผู้ทำแบบสำรวจมากกว่า 9,000 คน ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว น่าจะทำให้เห็นว่า Ecosystem ของ JavaScript ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ? น่าจะตอบคำถามได้มากพอควร เช่น สถานะของ JavaScript เป็นอย่างไร ? React vs Angular ? ใช้ Redux ไหม ? ใช้ Vue ไหม ? ใช้ Elm ไหม ? ใช้ Webpack ไหม ? จัดการกับ CSS ยังไงดี ? ดังนั้นมาดูผลจากแบบสำรวจในครั้งนี้กันนิดหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน ReactJS Bangkok 1.0.0 ในห้องสำหรับผู้เริ่มต้น

มีโอกาสไปร่วมงาน ReactJS Bangkok 1.0.0 โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้องคือ ห้องพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น (น่าจะสำหรับคนที่เขียน ReactJS มาแล้ว) ห้องขั้น Advance ส่วนผมอยู่แต่ห้องพื้นฐานซึ่งมี session ต่าง ๆ ดังนี้ Introduction to React Redux React Native Discussion เป็นการถามตอบกับ speaker ทุกคน จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย โดยในแต่ละ session จะมีการทำ demo ให้ดู แต่ว่ามีเวลาเพียง 1 ชั่วโมงจึงไม่สามารถ Live demo ได้มากนัก (ไปเร็วมาก ๆ) จึงมี code ตัวอย่างให้กลับไปดูและทำตามต่อไป

Read More…

ตัวอย่างปัญหาของ Callback และการแก้ไขด้วย Promise

เมื่อวานไปงาน Meetup เกี่ยวกับ Promise มา ซึ่งจัดที่ GeekyBase เมื่อฟังไปแล้วสิ่งที่อาจจะทำให้งงได้เล็กน้อย ก็คือที่มาที่ไปของปัญหา Callback หรือที่เรียกว่า Callback hell และก็สามารถแก้ไขหรือเยียวยาให้ดีขึ้น ด้วย pattern หนึ่งที่เรียกว่า Promise

Read More…

มาเรียนรู้เรื่อง Callback และ Promise ใน Asynchronous JavaScript กันหน่อย

เห็นเขาพูดว่า Asynchronous ใน Javascript ? เห็นเขาพูดว่า Callback hell ? เห็นเขาพูดว่า Promise ? เห็นเขาพูดว่า Event loop ? ไอ้เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้เลย ดังนั้น มาลองศึกษาหาความรู้หน่อยสิว่า มันคืออะไร ? เดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่อง

Read More…